تجمع مردم اصفهان مقابل دادگستری تجمع امروز مردم #اصفهان در اعتراض به #اسیدپاشی…

‫تجمع مردم اصفهان مقابل دادگستری

تجمع امروز مردم #اصفهان در اعتراض به #اسیدپاشی در این شهر و سر دادن شعار:

بی‌ غیرت، بی‌ غیرت، بی‌ غیرت‬


‫تجمع مردم اصفهان مقابل دادگستریتجمع امروز مردم #اصفهان در اعتراض به #اسیدپاشی در این شهر و سر دادن شعار:بی‌ غیرت، بی‌ غیرت، بی‌ غیرتنیروی انتظامی، چشمای خواهرم کو؟روحانی ما امنیت نداریم/ اصفهان شهر ماست، امنیت حق ماست/ای خواهر قربانی، درقلب ما می‌مانی/اسیدپاش مزدوره، امنیت از ما دوره./ای دختر ایرانی، حمایتت می‌کنیم./حجاب به زور نمی‌شه، ایران عراق نمی‌شه./این سکوت، حمایت از داعش است/ زاینده‌رود خشک شده، اسیدپاشی مد شده/امنیت، آزادی، حق مسلم ماست/وزیر اطلاعات، خجالت خجالت/سهیلای بی‌گناه، حمایتت می‌کنیم/ای کم‌تر از داعشی، اسید به ما می‌پاشی./پلیس سیب‌زمینی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم/ننگ ماست ننگ ماست، مجلس شورای ما/با حجاب بی حجاب، اسیدپاشی نمی‌خوایم./صدا سیما بی غیرت، حمایت حمایت/دادستان حیا کن، صندلیتو رها کن‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: