‫مسولان این فیلم را ببینند‬

‫مسولان این فیلم را ببینند؛ نشانه هایی از سعید زینالی که چهارده سال از او خبری نیست! چهارده سال پیش وقتی‌ نیروهای انتظامی و لباس شخصی در روز ۱۸ تیر به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز حمله کردند دانشجویی به اسم سعید زینالی بازداشت شد … — سپیده دم: به گفته‌ محمد باقر قالیباف "محمد خاتمی" به همراه "حسن روحانی" دستور سرکوب دانشجویان را در سال ۷۸ امضاء کردند. پس از ادعای قالیباف، محمد خاتمی تا کنون در این رابطه سکوت اختیار کرده است. (جالب است بدانید که محمد خاتمی هیچگاه اسمی از دانشجویان کشته شده نبرد و به دیدار خانواده شان نرفت، این در حالی‌ است که که پس از مرگ خلخالی و لاجوردی ایشان ضمن تسلیت و اظهار ناراحتی از فقدان خلخالی و لاجوردی و در وصف آنها با آن کارنامه سیاه از چنان کلماتی استفاده کرد که بهت و شگفتی فعالان حقوق بشر را برانگیخت.)‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: