دستخوش حكومت به كارگران در روز كارگر: بازداشت و ضرب و شتم ۲۳ تن از اعضای سندیکا…


دستخوش حكومت به كارگران در روز كارگر: بازداشت و ضرب و شتم ۲۳ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

در طی مراسم روز کارگر ۲۳ تن از کارگران شرکت واحد همراه با ضرب و شتم و توهین بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.


Timeline Photos
دستخوش حكومت به كارگران در روز كارگر : بازداشت و ضرب و شتم ۲۳ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

در طی مراسم روز کارگر ۲۳ تن از کارگران شرکت واحد همراه با ضرب و شتم و توهین بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

منبع: خبرگزاری هرانا

دبير کل (تشکل فرمایشی) خانه کارگر که در نقش مدافع کارگران ظاهر شده کیست؟ فردی که عضو هیئت مدیره بیش از ۵۲ شرکت است گفته بود " … ما تا آخرین روز منتظر مجوز برای راه‌پیمایی خواهیم ماند! "

حال ببینیم علیرضا محجوب دبير کل خانه کارگر که در نقش مدافع حقوق کارگران ظاهر شده کیست:

لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:
http://goo.gl/VvE761

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: