این صدای مادر ستارست، صدای مادری که فرزندش توسط گرگانگیران به رهبری علی‌ خامنه‌ا…

‫این صدای مادر ستارست، صدای مادری که فرزندش توسط گرگانگیران به رهبری علی‌ خامنه‌ای کشته شد، فریاد بر آورد و التماس کرد : من مادر ستار بهشتی‌ هستم ، از شما خوا هش می‌کنم … من از شما حمایت می‌کنم فقط سرباز‌ها را آزاد کنید ، حمایت نمیکنم اگر سرباز‌ها را یک وقت بکشند …
حال در تازه‌ترین خبر با گذشت یک روز از آزاد شدن چهار مرزبان ایرانی و ورود آن‌ها به خاک ایران، یک عضو سپاهی “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی” مجلس شورای اسلامی می‌گوید که این مرزبانان باید به‌ علت «تخلفات و کوتاهی در انجام وظیفه»، تنبیه شوند!


‫من مادر ستار بهشتی‌ هستم ، از شما خواهش می‌کنم و تمنا می‌کنم‬
‫این صدای مادر ستارست، صدای مادری که فرزندش توسط گرگانگیران به رهبری علی‌ خامنه‌ای کشته شد، فریاد بر آورد و التماس کرد : من مادر ستار بهشتی‌ هستم ، از شما خوا هش می‌کنم … من از شما حمایت می‌کنم فقط سرباز‌ها را آزاد کنید ، حمایت نمیکنم اگر سرباز‌ها را یک وقت بکشند … حال در تازه‌ترین خبر با گذشت یک روز از آزاد شدن چهار مرزبان ایرانی و ورود آن‌ها به خاک ایران، یک عضو سپاهی “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی” مجلس شورای اسلامی می‌گوید که این مرزبانان باید به‌ علت «تخلفات و کوتاهی در انجام وظیفه»، تنبیه شوند! گوهر عشقی‌ همچنین نامه سرگشاده‌ای به گروگانگیران در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ منتشر نمود و نوشت: "و ای شماهایی که این سربازان را گروگان گرفته اید، راضی نشوید مادران دیگری به داغ من و به داغ مادرانی مثل من دچار شوند. ستار مرا بی گناه بردند و زدند و کشتند و جگر مرا سوختند. اکنون این مادر ستار است که دست به دامان شما شده است … " متن کامل نامه مادر "ستار بهشتی" به گروگانگیران در لینک زیر: ‬http://goo.gl/WrivEl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: