سرکار خانم نسرسن ستوده گرامی روز وکیل مدافع بر شما مبارک، صبر و پایداری شما ستود…

‫سرکار خانم نسرسن ستوده گرامی
روز وکیل مدافع بر شما مبارک، صبر و پایداری شما ستودنی است، قدردان شما و آزادزنانی چون شما هستیم، به امید آزادی میهنمان از چنگ ناپاکان

بنفشه از تهران
٧ اسفند ١٣٩٢‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: