هیوا تاب، فرمانده اطلاعات سپاه مریوان، چهره ای بسیار مخوف و سر دسته باندی در سپا…

‫هیوا تاب، فرمانده اطلاعات سپاه مریوان، چهره ای بسیار مخوف و سر دسته باندی در سپاه با بیش از ۳۰۰ قتل از مردم عادی منطقه را بهتر بشناسیم.
بررسی‌ موشکافانه پرونده زانیار و لقمان مرادی در صفحه آخر صدای آمریکا

لقمان و زانيار مرادی متهم به دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مريوان شده‌اند ، اتهامی که یک سال بعد از دستگیری در پرونده آنها وارد شده است و در یک دادگاه ۲۰ دقیقه‌ای محکوم به اعدام شدند.

مجله The Nation از قول منابع خود یک سال پس از دستگیری ۳ آمریکایی کوهنورد نوشت: سرهنگ هیوا تاب فرمانده اطلاعات سپاه کردستان دستور دستگیری این سه‌ کوهنورد و انتقال آنها به مریوان و سپس تهران داد، اما خود او به اتهام قتل مصطفی شیرزادی پسر امام جمعه مریوان دستگیر شد.

شاهدان عینی می‌گویند، امام جمعه مریوان به تهران میرود، با حکم بازداشت هیوا تاب از رهبری و یک گروه لباس شخصی‌ مسلح به مریوان برمیگردد، و هیوا تاب را میگیرند و میفرستند تهران. بعد از مدتی‌ اتهام قتل پسر امام جمعه از هیوا تاب برداشته میشود و می‌افتد گردن زانیار و لقمان مرادی!

احمد شهید گزارشگر ویژە ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در دی ۱۳۹۱ ضمن اشارە بە عدم همکاری جمهوری اسلامی از جزئیات دقیقی از چند پروندە نقض حقوق بشر در ایران پردە برداشت.

از جملە مواردی کە احمد شهید بیان کرد موضوع اعترافات زانیار و لقمان مرادی بود کە در زیر شکنجە و تهدید بە تجاوز گرفتە شدە است. آقای شهید گفت: ”بە گزارش منابع مختلف زانیار و لقمان مرادی کە در سال ٢٠٠٩ بە اتهام کشتن پسر امام جمعە دستگیر شدند. آنها ٩ ماە اول را بدون هر گونە محکومیتی در بازداشت موقت سپری کردند. شاهدان گفتند کە این دو نفر زیر ضرب و شتم شدید و تهدید بە تجاوز وادار بە اعتراف بە اتهام قتل شدند. شهادت ها حاکیست کە این پروندە هیچ شاهد و مستندی نداشتە و همچنین متهمین دسترسی کافی بە کمک های حقوقی نداشتەاند.”‬


‫قاتل: سرهنگ سپاه؛ متهم به قتل: زانیار و لقمان مرادی – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫هیواتاب، فرمانده اطلاعات سپاه مریوان و چهره ای بسیار مخوف را بهتر بشناسیم‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: