#حقوق_بشر ─ بازداشت موقت گروهی از بستگان “ آوین عثمانی ”، شهرستان بانه امنیتی گز…

‫#حقوق_بشر ─ بازداشت موقت گروهی از بستگان “ آوین عثمانی ”، شهرستان بانه امنیتی گزارش می شود

به دنبال انتشار اعلامیه ای با مظنون قدردانی از شرکت کنندگان در مراسم ختم “آوین عثمانی”، عده ای از بستگان این خانواده برای ساعاتی بازداشت شده و شهرستان بانه، امنیتی شد.‬


‫بازداشت موقت گروهی از بستگان “ آوین عثمانی ”، شهرستان بانه امنیتی گزارش می شود‬
سپیده دم
‫به دنبال انتشار اعلامیه ای با مظنون قدردانی از شرکت کنندگان در مراسم ختم “آوین عثمانی”، عده ای از بستگان این خانواده برای ساعاتی بازداشت شده و شهرستان بانه، امنیتی شد. بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، نیروهای امنیتی در سطح شهر مشغول پاکسازی اعلامیه های الساقی هستند و طی پیگیریهای اعضای خانو…‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: