انتقال کشیش سعید عابدینی به بند زندانیان خطرناک نوکیش مسیحی “سعید عابدینی” در ح…

‫انتقال کشیش سعید عابدینی به بند زندانیان خطرناک

نوکیش مسیحی "سعید عابدینی" در حال حاضر در سالن ٩ بند ٣ زندان رجایی شهر، که محل نگهداری زندانیان مرتکب قتل و جرح است مستقر شده است.

یکی از بستگان وی گفته است: روز یکشنبه ١٢ آبان با فریب وی را ابتدا به شعبه اجرای احکام در زندان اوین و پس از آن بدون همراه داشتن البسه کافی و لوازم اولیه به قرنطینه زندان رجایی شهر و سپس به بند زندانیان خطرناک اعزام نمودند. انتقال وی به بند زندانیان خطرناک که گفته می‌شود در هفته گذشته ۴ مورد مرگ ناشی از خود زنی و زد و خورد در آن اتفاق افتاده وضعیت روحی و فیزیک سلامت این زندانی عقیدتی را تهدید می‌کند."‬


‫انتقال کشیش سعید عابدینی به بند زندانیان خطرناک‬
سپیده دم
‫نوکیش مسیحی “سعید عابدینی” در حال حاضر در سالن ٩ بند ٣ زندان رجایی شهر، که محل نگهداری زندانیان مرتکب قتل و جرح است مستقر شده است‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: