جلسه محاکمه نسرین امروز در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد. در این جلسه ن…

‫جلسه محاکمه نسرین امروز در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد. در این جلسه نسرین برای انجام دفاعیات خود از دادگاه مهلت خواست که دادگاه با درخواست اش موافقت کرد. در این جلسه آقای عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکیل نسرین به دلیل زندانی بودن اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرد و سرکار خانم گیتی پورفاضل اعلام وکالت کردند.
تمام مدت یاد دادگاه چند سال پیش بودیم که نسرین را با دستبند به این دادگاه آورده بودند. و خانم عالیه مطلب زاده ی عزیز عکس های آن روز و همچنین عکس های امروز را گرفتند.

رضا خندان
۱۹ آبان ۱۳۹۲


Timeline Photos
جلسه محاکمه نسرین امروز در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد. در این جلسه نسرین برای انجام دفاعیات خود از دادگاه مهلت خواست که دادگاه با درخواست اش موافقت کرد. در این جلسه آقای عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکیل نسرین به دلیل زندانی بودن اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرد و سرکار خانم گیتی پورفاضل اعلام وکالت کردند.
تمام مدت یاد دادگاه چند سال پیش بودیم که نسرین را با دستبند به این دادگاه آورده بودند. و خانم عالیه مطلب زاده ی عزیز عکس های آن روز و همچنین عکس های امروز را گرفتند.

رضا خندان
۱۹ آبان ۱۳۹۲

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: