اعتصاب غذای چهار زندانی بند ۳۵۰ پایان یافت چهار زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوی…

‫ اعتصاب غذای چهار زندانی بند ۳۵۰ پایان یافت

چهار زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که از هشت روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌بردند، امروز ۱۹ آبان ۱۳۹۲ با صدور بیانیه‌‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند.‬


‫اعتصاب غذای چهار زندانی بند ۳۵۰ پایان یافت‬
سپیده دم
‫ چهار زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که از هشت روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌بردند، امروز ۱۹ آبان ۱۳۹۲ با صدور بیانیه‌‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند. ‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: