پرستو فروهر دختر شادروان پروانه و داریوش فروهر در صفحه فیسبوک خود می‌نویسد: در آ…

‫پرستو فروهر دختر شادروان پروانه و داریوش فروهر در صفحه فیسبوک خود می‌نویسد: در آستانهٔ پانزدهمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ وزیری که براساس شواهد و مدارک پرونده دستور قتل پدر و مادرم را داده ترفیع می‌گیرد
وای بر من … وای بر ما‬


‫جانشین روحانی در مجمع: وزیر قتل‌های زنجیره‌ای – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫پرستو فروهر دختر شادروان پروانه و داریوش فروهر در صفحه فیسبوک خود می‌نویسد: در آستانه‌ی پانزدهمين سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ وزیری که براساس شواهد و مدارک پرونده دستور قتل پدرومادرم را داده ترفیع می‌گیرد وای بر من … وای بر ما‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: