دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید ادعا کرد پ…

‫دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید ادعا کرد پیروان بهائیت در ایران از سوی خود بهائیان در معرض «تفتیش و تحمیل عقاید» قرار می‌گیرند!‬


‫دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل: بهائیان در ایران از سوی خود تحت فشار هستند -…‬
sepidedam.com
‫دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید ادعا کرد پیروان بهائیت در ایران از سوی خود بهائیان در معرض «تفتیش و تحمیل عقاید» قرار می‌گیرند.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: