دانشجویان با در دست داشتن عکس هایی از مجید توکلی، با شور و شوق خواندند: “توی کو…

‫دانشجویان با در دست داشتن عکس هایی از مجید توکلی، با شور و شوق خواندند:

"توی کوهستون دلش بیداره تفنگ و گل و گندم داره میاره توی سینه اش جان جان جان یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره داره سر اومد زمستون شکفته …"

ادامه مطلب در لینک زیر:
http://sepidedam.com/19193


‫با آمدن مجید توکلی جنبش دانشجویی زنده شد‬
http://www.youtube.com
‫تجمع دانشجویان پلی تکنیک به بهانه مرخصی مجید توکلی. دانشجویان با در دست داشتن عکس هایی از مجید توکلی، با شور و شوق خواندند: توي كوهستون دلش بيداره تفنگ و گل …‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: