رضای عزیز، تولدت مبارک! امسال بعد از سه سال تولدت را در کنار همسر عزیزت و بچه ه…

‫رضای عزیز، تولدت مبارک! امسال بعد از سه سال تولدت را در کنار همسر عزیزت و بچه ها جشن می گیری و در کنار همه ایرانیان و مردم دنیا که این مدت به تو چشم دو خته بودند ، به تو که نه تنها نگران همسرت بودی بلکه نگران همه آزادیخواهان ایران.

به همراهی تو با همسرت در همه لحظات این دوری ، با تو بودیم و همه نگران نسرین و نگران همه زندانیان سیاسی و نگران ایران. خواستم عکسهای شادی را که از شما نگهداری کرده ام را در کنار هم بگذارم و با هم نگاهی بیندازیم بر آنها . شما در این سه سال حماسه آفریدید و همه ایرانیان آزادیخواه شما و نسرین عزیز را ستودند و می ستایند.

شاد و سربلند و موفق باشید. همه ایرانیان شما را دوست دارند . .
به امید آنکه شادی به خانه همه ایرانیان آزاده راه یابد و کودکان دلبند شما در کنار همه کودکان دلبند ایران، فردای بهتری را با مساعی همه آزادیخواهان چون شما و نسرین عزیز داشته باشند.

دوستتان دارم،
صبری نجفی
سه‌ شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: