لغو مجازات اعدام در ج.ا.ا.، یک توهم؟ به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با ا…

‫لغو مجازات اعدام در ج.ا.ا.، یک توهم؟
به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام – پرویز دستمالچی

لغو مجازات"اعدام" در جمهوری اسلامی یعنی: سلب حق مومن در قتل دگراندیشان، سلب حق گروه مومنان در نابودی دگرباشان، سلب حق ویژه فقها وم جتهدان در صدور حکم کفر و ارتداد، و نیز لغو کلیه قوانین و مجازات های "اعدام" در مجازات اسلامی (حدود سی مورد) که تماما "حدود الهی" اند و خدشه ناپذیر که بشر حق دخالت در آنها را ندارد …


‫لغو مجازات اعدام در ج.ا.ا.، یک توهم؟ – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫لغو مجازات"اعدام" در جمهوری اسلامی یعنی: سلب حق مومن در قتل دگراندیشان، سلب حق گروه مومنان در نابودی دگرباشان، سلب حق ویژه فقها وم جتهدان در صدور حکم کفر و ارتداد، و نیز لغو کلیه قوانین و مجازات های "اعدام" در مجازات اسلامی (حدود سی مورد) که تماما "حدود الهی" اند و خدشه ناپذیر که بشر حق دخالت در آنه…‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: