نسرین ستوده: آرزویم همانند شما رفع حصر غیرقانونی، آزادی کلیهٔ زندانیان سیاسی و…

‫نسرین ستوده: آرزویم همانند شما رفع حصر غیرقانونی، آزادی کلیهٔ زندانیان سیاسی و آزادی و آبادانی برای ایران عزیزمان است.

لحظاتی پیش رضا خندان، همسر نسرین ستوده یاداشت زیر را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد:
این یادداشت نسرین است خطاب به دوستان عزیز و گرانقدرمان:

درود فراوان بر دوستان گرامی ام
با عذر خواهی از تاخیر در پاسخ به مهر و محبت بی‌پایان تان که از بدو دستگیری‌ام همواره شامل حال من و خانواده‌ام بوده است. قبل از هرچیز لازم می دانم از لطف و محبت تان تشکر نمایم و صمیمانه اذعان کنم این عشق و محبت یک جانبه نیست و من نیز از دوستی با تک تک شما شادمانم و به آن افتخار می کنم.
دوست دارم به جای هر سخنی به عمل مفید بیاندیشم و البته در عمل و اندیشه به همفکری و همیاری شما نیازمندم.
می دانم بسیاری از شما تجربه ی زندان را داشته اید بسی تلخ تر و طولانی تر از من.
می دانم بسیاری از شما خانواده ی زندانیان سیاسی بوده اید و هستید در شرایطی دشوارتر از خانواده ی من.
به همه ی سختی‌هایتان احترام میگذارم و از همه ی همدردی‌هایتان سپاسگزاری می کنم.
آرزویم همانند شما رفع حصر غیرقانونی، آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و آزادی و آبادانی برای ایران عزیزمان است.
با مهر
نسرین
مهر/۹۲‬


‫نسرین ستوده: آرزویم همانند شما، آزادی کلیهٔ زندانیان سیاسی و آزادی و آبادانی برای ایران عزیزمان…‬
sepidedam.com
‫نسرین ستوده: آرزویم همانند شما رفع حصر غیرقانونی، آزادی کلیه ی زندانیان سیاسی و آزادی و آبادانی برای ایران عزیزمان است.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: