اقدام برای انتقال ۲۶ “زندانی عقیدتی” محکوم به اعدام به زندان قزل‌حصار مسئولین ز…

‫اقدام برای انتقال ۲۶ "زندانی عقیدتی" محکوم به اعدام به زندان قزل‌حصار

مسئولین زندان رجایی شهر از ساعت ۱۱ صبح دیروز سعی در انتقال تمام ۲۶ زندانی اهل سنت محکوم به اعدام زندان رجایی شهر به قزل‌حصار دارند. زندانیان در مقابل این تصمیم مقاومت کرده‌اند.‬


‫اقدام برای انتقال ۲۶ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام به زندان قزل‌حصار‬
sepidedam.com
‫اقدام برای انتقال ۲۶ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام به زندان قزل‌حصار‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: