جامعه جهانی بهایی: قاتلان بهایی ایرانی فورا محاکمه شوند بانی دوگال، نماینده ارش…

‫جامعه جهانی بهایی: قاتلان بهایی ایرانی فورا محاکمه شوند

بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل متحد، ۷ شهریورماه در بیانیه‌ای آورد: «تقریبا شکی نیست که قتل آقای عطاءالله رضوانی با انگیزه تعصب دینی انجام شده است. بنابراین لازم است که حکومت در بالاترین رده‌های خود به موجب وظیفه بین‌المللی‌اش، بدون تأخیر به این مسئله رسیدگی کند.»

خانم دوگال در ادامه تأکید کرده است که دولت حسن روحانی اکنون یا می‌تواند با ادامه روش پیشینیان خود به جهان نشان دهد «که هیچ چیز تغییر نکرده است»، یا با پیگیری این واقعه، تعهدش به «برپا داشتن عدالت و تأمین حقوق بشر برای همه ایرانیان» را به نمایش بگذارد.‬


‫جامعه جهانی بهایی: قاتلان بهایی ایرانی فورا محاکمه شوند – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل متحد، ۷ شهریورماه در بیانیه‌ای آورد: «تقریبا شکی نیست که قتل آقای عطاءالله رضوانی با انگیزه تعصب دینی انجام شده است. بنابراین لازم است که حکومت در بالاترین رده‌های خود به موجب وظیفه بین‌المللی‌اش، بدون تأخیر به این مسئله رسیدگی کند.»خانم دوگال در اد…‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: