رضا شهابی از اوین: دورویی و آرام کردن کارگران در آستانه انتخابات بود رضا شهابی،…

‫رضا شهابی از اوین: دورویی و آرام کردن کارگران در آستانه انتخابات بود

رضا شهابی، فعال کارگری در بند طی نامه‌ای اعتراضی از زندان اوین خطاب به شورای عالی کار ؛ عملکرد این شورا در جهت افزایش دستمزد کارگران را عوامفریبی و برای آرام کردن اعتراضات کارگری در آستانه انتخابات گذشته ریاست جمهوری ،خواند.‬


‫رضا شهابی از اوین: دورویی و آرام کردن کارگران در آستانه انتخابات بود – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫رضا شهابی، فعال کارگری در بند طی نامه‌ای اعتراضی از زندان اوین خطاب به شورای عالی کار ؛ عملکرد این شورا در جهت افزایش دستمزد کارگران را عوامفریبی و برای آرام کردن اعتراضات کارگری در آستانه انتخابات گذشته ریاست جمهوری ،خواند.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: