وضعیت جسمانی محمد علی طاهری در سلول انفرادی زندان اوین بسیار وخیم است محمد علی…

‫وضعیت جسمانی محمد علی طاهری در سلول انفرادی زندان اوین بسیار وخیم است

محمد علی طاهری ،محقق،نظریه پردازو بنیانگزار عرفان حلقه و طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی درسلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در شرایط وخیم و بسیار نگران کننده جسمی قرار دارد. این نهمین اعتصاب غذای نامبرده در ۲۷ ماه گذشته است که اکنون وارد چهارمین هفته خود شده و بر طبق اخبار رسیده دراین چهار هفته ایشان فقط آب نوشیده اند.علت تمام اعتصاب غذاهای ایشان در این مدت اعتراض به بی عدالتی انجام شده از سوی قوه قضائیه و در خواست آزادی است.آقای طاهری امروز به دلیل از سر گذراندن اعتصاب غذا های پیاپی ، شکنجه های جسمی و روحی مکرر و مداوم، عفونت گسترده درناحیه فک و دندان ،در وضعیت بسیار وخیم و نگران کننده ای از نظر جسمی بسر میبرد.

هفته گذشته درروز شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ (۳ اگوست۲۰۱۳) در واکنش به این وضعیت، تظاهراتی در مقابل ساختمان فدرال در لس آنجلس- کالیفرنیا از سوی جمعی از هواداران ایشان صورت گرفت . با آنکه از بدو دستگیری ایشان،شاگردانشان در خارج از ایران، با تشکیل کمپین جمع آوری امضا وارائه گزارش به مجامع حقوق بشری و انجام مصاحبه های رادیو-تلویزیونی سعی در رساندن پیام مظلومیت ایشان به گوش جهانیان داشته اند،ولی این تظاهرات اولین اقدام جمعی برای ایشان از این نوع است.‬


‫وضعیت جسمانی محمد علی طاهری در سلول انفرادی زندان اوین بسیار وخیم است – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫به گزارش حلقه نیوز، محمد علی طاهری ،محقق،نظریه پردازو بنیانگزار عرفان حلقه و طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی درسلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در شرایط وخیم و بسیار نگران کننده جسمی قرار دارد. این نهمین اعتصاب غذای نامبرده در ۲۷ ماه گذشته است که اکنون وارد چهارمین هفته خود شده و بر طبق اخبار رسی…‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: