میترا پورشجری: پدرم را به جای بیمارستان،در فاضلابهای ندامتگاه کرج نگهداری می کنن…

‫میترا پورشجری: پدرم را به جای بیمارستان،در فاضلابهای ندامتگاه کرج نگهداری می کنند.

بیش از دو سال و نیم از بازداشت بدون مرخصی وبلاگ نویس محمد رضا پور شجری می گذرد و نگرانی ها از وضعیت جسمانی وی و بی تفاوتی از سوی مسوولان همچنان ادامه دارد.

میترا پورشجری دختر این زندانی سیاسی می گوید: پدرم یازده ماه پیش علیرغم بیماری هایی همچون سنگ کلیه ، ورم پروستات ، دیسک کمر ، مشکلی بینایی و سرگیجه ؛ به یکباره ایست قلبی کردند و به گفته پزشکان نیاز مبرمی به عمل قلب باز دارند.‬


‫میترا پورشجری در گفتگو با سودویند: پدرم را به جای بیمارستان، در فاضلابهای ندامتگاه کرج نگهداری…‬
sepidedam.com
‫بیش از دو سال و نیم از بازداشت بدون مرخصی نویسنده وبلاگ ” گزارش به خاک ایران” می گذرد و نگرانی‌ها از وضعیت جسمانی وی ؛ و بی‌تفاوتی از سوی مسوولان همچنان ادامه دارد.این درحالیست که حتی پزشکان ندامتگاه کرج ادامه روند عدم درمان این زندانی عقیذتی از راه عمل جراحی قلب باز را خطرناک دانسته ، هر لحظه احتما…‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: