من مادر ستار هستم و از هیچ چیزی نمی ترسم! مادر ستار بهشتی: «خانم پور فاضل یک قه…

‫من مادر ستار هستم و از هیچ چیزی نمی ترسم!

مادر ستار بهشتی: «خانم پور فاضل یک قهرمان است؛ یک شیر زن است؛ شهامت دارد. از یک جوان بیگناه دفاع کرد. حالا تعهد از ایشان گرفتند که با هیچ جایی گفتگو نکند! بر فرض صدای ایشان را خواباندند؛ صدای یک مادر داغدیده را می خواهند چه کار کنند؟ من مادر ستار هستم و از هیچ چیزی نمی ترسم!» ‬


‫مادر ستار بهشتی: از وکیلمان تعهد گرفتند برای سکوت / حسین رونقی آماده شهادت دادن در دادگاه است -…‬
sepidedam.com
‫مادر ستار بهشتی: از وکیلمان تعهد گرفتند برای سکوت حسین رونقی آماده شهادت دادن در دادگاه است‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: