«تمام حقایق بزرگ در ابتدا توهین به مقدسات تلقی می‌شوندسپس به سخره گرفته می‌شوند…

‫«تمام حقایق بزرگ در ابتدا توهین به مقدسات تلقی می‌شوندسپس به سخره گرفته می‌شوند و در نهایت به عنوان امری بدیهی پذیرفته می‌شوند.»

جورج برنارد شاو‬


Timeline Photos
«تمام حقایق بزرگ در ابتدا توهین به مقدسات تلقی می‌شوندسپس به سخره گرفته می‌شوند و در نهایت به عنوان امری بدیهی پذیرفته می‌شوند.»

جورج برنارد شاو

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: