راضيه می‌گوید: بهایی کوچک معنی ندارد چون کودکان هیچ دینی ندارند و چه خوب ما که د…

‫راضيه می‌گوید: بهایی کوچک معنی ندارد چون کودکان هیچ دینی ندارند و چه خوب ما که دغدغه آزادی داریم، به این نکته توجه کنیم که استفاده از عبارتِ کودک بهایی با مسلمان یا کاتولیک معنی ندارد … چون کودکان چیزی از ادیان نمی دانند.

محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی و از نویسندگان سابق روزنامه کیهان که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به صف منتقدان حکومت پیوست در مطلبی با عنوان «بوسه برپای یک بهایی کوچک» از ماجرای دیدارش با یک خانوادهٔ بهایی می‌نویسد. نوریزاد در این دیدار با بوسه زدن بر پای «آرتین» پسرک چهارسالهٔ بهایی ازجانب همهٔ گردنفرازان شیعه، از او پوزش می‌خواهد.
نوری زاد مبنویسد: پدر و مادر آرتین، جز این که بهایی اند، هیچ خطایی مرتکب نشده اند. پس جرمشان چیست؟ جرمشان تدریسِ درسهای دانشگاهی به جوانان بهایی است. تدریس به جوانانی که به حکم دستگاههای اسلامی ما از تحصیل محرومند.

متن کامل نوشته محمد نوری زاد در لینک زیر:
http://sepidedam.com/15066


Timeline Photos
بهایی کوچک معنی ندارد چون کودکان هیچ دینی ندارند و چه خوب ما که دغدغه آزادی داریم، به این نکته توجه کنیم که استفاده از عبارتِ کودک بهایی با مسلمان یا کاتولیک معنی ندارد … چون کودکان چیزی از ادیان نمی دانند.

راضيه
۲۴ تیر ۱۳۹۲
—-
محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی و از نویسندگان سابق روزنامه کیهان که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به صف منتقدان حکومت پیوست در مطلبی با عنوان «بوسه برپای یک بهایی کوچک» از ماجرای دیدارش با یک خانوادهٔ بهایی می‌نویسد. نوریزاد در این دیدار با بوسه زدن بر پای «آرتین» پسرک چهارسالهٔ بهایی ازجانب همهٔ گردنفرازان شیعه، از او پوزش می‌خواهد.
نوری زاد مبنویسد: پدر و مادر آرتین، جز این که بهایی اند، هیچ خطایی مرتکب نشده اند. پس جرمشان چیست؟ جرمشان تدریسِ درسهای دانشگاهی به جوانان بهایی است. تدریس به جوانانی که به حکم دستگاههای اسلامی ما از تحصیل محرومند.

متن کامل نوشته محمد نوری زاد در لینک زیر:
http://sepidedam.com/15066

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: