مادرستار بهشتی: «« من درصدد بردن آبروی نظام نیستم که تقاضای نبش قبر کرده ام. من…

‫مادرستار بهشتی: «« من درصدد بردن آبروی نظام نیستم که تقاضای نبش قبر کرده ام. من در مقابل جواب پزشک قانونی که مرگ پسرم را طبیعی اعلام کرده بود، چاره دیگری نداشتم که این را بگویم. به نظرم آبروی نظام را پزشکی قانونی با نظر نهاییش برده است. بعد از ۹ ماه آخر این چه نظری بود که اعلام کردند؟ اصلا چرا بازپرس پرونده که می گوید موشکافانه دارد رسیدگی می کند، ۴۱ نفر زندانی بند سیاسی زندان اوین را احضار نمی کنند که شب قبل از مرگ پسرم او را در اوین با حال بد دیده اند. همه آنها گفته اند که حاضر به شهادت هستند. چرا یکی آنها را احضار نمی کنند؟»‬


‫مادر ستار بهشتی: پزشکی قانونی آبروی نظام را برد؛ چرا شاهدان را احضار نمی‌کنید؟ – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫مادر ستار بهشتی: پزشکی قانونی آبروی نظام را برد؛ چرا شاهدان را احضار نمی‌کنید؟‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: