گوهر عشقی خواستار نبش قبر و معاینه جسد فرزندش زیر نظر سازمان ملل شد

‫ گوهر عشقی خواستار نبش قبر و معاینه جسد فرزندش زیر نظر سازمان ملل شد ‬


‫مادر ستار بهشتی خواهان نبش قبر فرزندش شد – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫گوهر عشقی: شفاف گفته‌ایم و باز می‌گوییم ستار ما را زیر شکنجه کشته‌اند‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: