برخیز که بانگ جرسی آمده است در فال، مسیحا نفسی آمده است بر راه زنید آب و گل اف…

‫برخیز که بانگ جرسی آمده است
در فال، مسیحا نفسی آمده است
بر راه زنید آب و گل افشان بکنید
نسرین ستوده مرخصی آمده است
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به دیدنش رفتم. این چند کیلو پوست و استخوان کوهی از انرژی بود …

محمد رضا عالی پیام – هالو
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۲

https://www.facebook.com/mrhalloo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: