با گذشت ماه ها از کشته شدن ستار بهشتی وبلاگنویس در زندان، شجاعی، رئیس سازمان پز…

‫ با گذشت ماه ها از کشته شدن ستار بهشتی وبلاگنویس در زندان، شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی بر این احتمال تاکید دارد که ستار بهشتی در اثر شرایط خاص و فشارهای روحی فوت کرده است.‬


‫پزشکی قانونی: ستار بهشتی در اثر شرایط خاص و فشارهای روحی فوت کرده است – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫با گذشت ماه‌ها از کشته شدن ستار بهشتی در زندان، رئیس سازمان پزشکی قانونی بر این احتمال تاکید دارد که ستار در اثر شرایط خاص و فشارهای روحی فوت کرده است.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: