زنان را به سالن والیبال هم راه ندادند

‫زنان را به سالن والیبال هم راه ندادند‬


‫زنان را به سالن والیبال هم راه ندادند – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫با وجود ممنوعیت حضور بانوان در بازی تیم ملی والیبال در مقابل تیم صربستان، تعدادی از بانوان نیز پشت درب اصلی سالن والیبال ۱۲ هزار نفری ایستاده‌ و خواستار ورود به سالن بودند، اما از ورود آنان جلوگیری شد.‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: