روز انتخابات در جمهوری اسلامی حتی «زندانیان سیاسی» هم داریم!

‫روز انتخابات در جمهوری اسلامی حتی «زندانیان سیاسی» هم داریم!


Timeline Photos
روز انتخابات در جمهوری اسلامی حتی «زندانیان سیاسی» هم داریم!

اسکرین‌شات از این حرفهای مدیرکل زندانهای استان تهران
http://www.khabaronline.ir/detail/298442/Politics/election

با تشکر از فرستنده
وحید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: