فرض کنید در یک زندان محبوس هستید. زندانبان می گوید حق “انتخاب” غذا داری، اما منو…

‫فرض کنید در یک زندان محبوس هستید. زندانبان می گوید حق "انتخاب" غذا داری، اما منو (Menu) را ما به تو می دهیم.انتخاب کن:
۱. خرده شیشه
۲.براده آهن
۳. قطعات کوچک پلاستیک
۴. سوپ نفت
۵. قطعات چرم گاو
۶. پوشال چوب
۷. تکه پارچه‌های دم قیچی
۸. کاغذ مچاله و مقوا

شما چه می کنید؟
الف: کاغذ و مقوا را انتخاب می کنید، چون نسبت به بقیه گزینه‌ها قابل خوردن تر است.

ب: اعتراض می کنید و لب به "غذا" ی پیشنهادی آنها نمی زنید و از حق انسانی خود برای خوردن غذای واقعی دفاع می کنید.


Timeline Photos
فرض کنید در یک زندان محبوس هستید. زندانبان می گوید حق "انتخاب" غذا داری، اما منو (Menu) را ما به تو می دهیم.انتخاب کن:
۱. خرده شیشه
۲.براده آهن
۳. قطعات کوچک پلاستیک
۴. سوپ نفت
۵. قطعات چرم گاو
۶. پوشال چوب
۷. تکه پارچه‌های دم قیچی
۸. کاغذ مچاله و مقوا

شما چه می کنید؟
الف: کاغذ و مقوا را انتخاب می کنید، چون نسبت به بقیه گزینه‌ها قابل خوردن تر است.

ب: اعتراض می کنید و لب به "غذا" ی پیشنهادی آنها نمی زنید و از حق انسانی خود برای خوردن غذای واقعی دفاع می کنید.

با تشکر از "مهدی عبدالله زاده" برای طرح سوال

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: