در بیانیه ای که امروز منتشر شد، پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند…

‫در بیانیه ای که امروز منتشر شد، پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که ایران به صورت جدی قوانین بین المللی را ازطریق تبعیض مداوم خود نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری زن و سرکوب ادامه دار مطبوعات، و همچنین نقض آزادی های انجمنی و اجتماعات، نقض می کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از این بیانیه استقبال می‌کند و از مقامات ایران میخواهد تا قوانین بین المللی را رعایت کنند و کلیۀ روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی را آزاد نمایند.‬


‫کارشناسان سازمان ملل از تبعیض علیه کاندیداهای زن و حبس روزنامه نگاران پرده بر میدارند – سپیده دم‬
sepidedam.com
‫پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد: ایران به صورت جدی قوانین بین المللی را نقض می کند.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: