اعتراض به قانون محو خشونت علیه زنان در کابل با شعار “دموکراسی‌ یعنی حیوانیت” مع…

‫اعتراض به قانون محو خشونت علیه زنان در کابل با شعار "دموکراسی‌ یعنی حیوانیت"

معترضان شعار‌های زیر را سر میدادند:
مرگ بر زن،
مرگ بر قانون خشونت علیه ی زنان،
مرگ بر اوباما،
ما چهار تا زن نکاحی می خواهیم نه یکتا،
این زنان از ماست، که چگونه با آنها برخورد، کنیم،
دختران از ماست، حق داریم به چه کسی بدهیم و به چه کسی ندهیم،
مرگ به حقوق بشر،
مرگ به دموکراسی‬


‫اعتراض به قانون محو خشونت علیه زنان در کابل: دموکراسی‌ یعنی حیوانیت‬
sepidedam.com
‫ده ها دانشجوی دانشکدهٔ شرعیات، صبح دیروز اول خرداد ۱۳۹۲ در اعتراض به اجرایی شدن قانون محو خشونت علیه زنان ، با برافرازی بیرق طالبان، تظاهرات کردند.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: